Recht op uitkering uit de ziektewet (ZW uitkering)

Bent u ziek en krijgt u geen loon meer? Stopt uw loon doordat u geruime tijd ziek bent? Komt u in de ziektewet terecht?

De ZiekteWet uitkering is er voor (oud) werknemers die geen salaris meer ontvangen, omdat ze (langdurig) ziek zijn. Normaal betaalt de werkgever uw loon door als u ziek bent, maar er zijn situaties dat u geen salaris doorbetaald krijgt en u recht heeft op een ZW uitkering. Zo kan het ook zijn dat uw werkgever wel een deel van uw loon doorbetaalt, maar de rest aangevuld wordt door de ZiekteWet uitkering.

Sitaties recht op ZW uitkering

Een aantal situaties waarbij u recht heeft op een ZW uitkering zijn:

  • Mijn contract loopt af in de periode dat ik ziek ben en mijn contract wordt niet verlengd.
  • Ik ben een oproepkracht en krijg bij ziekte niks doorbetaald.
  • Ik ontvang een WW uitkering en ben langer dan 13 weken ziek
  • Ik ben ziek geworden door de bevalling van mijn kind

Hoogte ZW uitkering

Het ziekengeld is minimaal 70% van het dagloon. Dit dagloon is wel aan een maximum gebonden en is bepaald op het verdiende loon in het jaar voordat u ziek werd.

Na uiterlijk 104 weken wordt gekeken of u recht heeft op loonaanvulling of de arbeidsongeschiktheidsuitkering ofwel WIA uitkering. Tevens zijn er situaties dat u uw uitkering kunt aanvullen via de Toeslagenwet ofwel TW uitkering.

Bent u zelfstandige?

Deze uitkering is niet voor ondernemers en zelfstandigen. U kunt als zelfstandige alleen in bepaalde situaties een ZW uitkering aanvragen, als u zich hiervoor vrijwillig verzekert.

ZW uitkering aanvragen

U kunt bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) terecht voor uw ZW uitkerings aanvraag. Het UWV zal u ook helpen bij verzuimbegeleiding en re-integratie in een (nieuwe) baan of werkplek.