Zelfstandig En Zwanger (ZEZ uitkering)

U bent zelfstandige en bent nu zwanger? U kunt dus binnenkort een periode niet werken en heeft dus ook tijdelijk geen of een lager inkomen? Hiervoor bestaat de ZEZ uitkering!

Deze uitkering is er voor vrouwen die zelfstandig ondernemer zijn en zwanger raken. U valt dan binnen de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ) en heeft dan recht op een aanvulling op uw inkomen tijdens de zwangerschap en na de bevalling. U valt ook binnen deze regeling als u beroepsbeoefenaar of meewerkende echtgenote bent.

U krijgt voor de periode van 16 weken (net als iemand in loondienst) deze uitkering. U kunt zelf kiezen wanneer deze ingaat, als het maar tussen de vier en zes weken vóór de verwachte bevalling is. Stel dat de bevalling later dan verwacht valt, heeft u recht op minimaal 10 weken uitkering na de bevalling. Hierdoor is het dus mogelijk om langer dan 16 weken een ZEZ uitkering te ontvangen. Minder dan 16 weken uitkering ontvangen bestaat niet, dus u kunt in geval van een vroege geboorte nog steeds 16 weken een uitkering genieten.

ZEZ uitkering aanvragen

U kunt deze uitkering uiterlijk twee weken vóór de gewenste ingangsdatum aanvragen bij het UWV, door het invullen van een formulier die u ook bij het UWV dient aan te vragen. Bij uw uitkeringsaanvraag dient u ook een zwangerschapsverklaring van uw huisarts of verloskundige mee te sturen.

Nadat het UWV uw aanvraag ontvangen en verwerkt heeft, duurt het maximaal acht weken voordat u de ZEZ uitkering krijgt.

Als u in loondienst bent, kunt u een zwangerschapsuitkering aanvragen via uw werkgever. Informeer hier ook naar bij uw eigen werkgever.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de ZEZ uitkering als u:

  • Zelfstandige bent (met of zonder personeel)
  • Als freelancer werkt
  • Meewerkend echtgenote (of partner) bent
  • Specifieke beroepsbeoefenaar bent, zoals huisarts of thuiswerker

Hoogte van de ZEZ uitkering

Het bedrag wat u aan ZEZ uitkering ontvangt is afhankelijk van uw bezigheden voor uw onderneming. Het is afhankelijk van het aantal uren wat u in het bedrijf werkt, en in geval van minder dan 1225 uur per jaar, is de hoogte van de uitkering ook afhankelijk van uw inkomen en winst van het voorafgaande jaar.

Het totale inkomen wat u tijdens uw zwangerschap geniet, kan niet hoger zijn dan in een normale situatie als u niet zwanger zou zijn. U kunt namelijk naast de ZEZ uitkering ook andere zwangerschapsuitkeringen ontvangen, welke tezamen voor meer inkomen dan normaal zouden zorgen. In zo'n geval zal de ZEZ uitkering lager uitvallen, waardoor het inkomen niet meer is dan uw gewone inkomen.

Tip bij vervanging op de werkvloer!

U kunt uzelf tijdens uw zwangerschapsperiode laten vervangen door een uitzendkracht. Voordeel hiervan is dat de werkzaamheden op de werkvloer doorgaan. U kunt in zo'n situatie ook uw ZEZ uitkering rechtstreeks aan het uitzendbureau laten uitkeren. Voordeel hiervan is dat de uitkering bruto gebeurt, waardoor u hier geen belasting over hoeft af te dragen.

Voorwaarde hierbij is wel dat een duurdere uitzendkracht niet voor rekening van de overheid is, en daarnaast dient de uitzendkracht u voor de volledige 16 weken te vervangen. Deze regeling geldt niet als de uitzendkracht u maar een paar weken opvangt.