Wet werk en inkomen Kunstenaars (WWIK uitkering)

De WWIK uitkering is er voor kunstenaars die niet van hun inkomsten uit kunst kunnen leven. De WWIK uitkering stimuleert kunstenaars om meer en meer op eigen benen te gaan staan. Zo kan een beginnend kunstenaar een eigen beroepspraktijk opbouwen en zich niet al te veel zorgen te maken over hun inkomen.

Veel beginnend kunstenaars hebben nog geen naam opgebouwd, en zullen dus nog niet genoeg inkomsten hebben om van rond te komen. Daarnaast zijn er uiteraard ook kunstenaars die tijdelijk een terugval in hun inkomsten hebben. Voor alle kunstenaars die (nog) niet genoeg inkomen hebben, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de WWIK uitkering.

Voorwaarden WWIK

Elke kunstenaar heeft recht op de WWIK uitkering, als de kunstenaar:

  • afgestudeerd is op een kunst-studie of al reeds werkzaam is als kunstenaar
  • een inkomen heeft die lager is dan het bijstandsniveau
  • een laag eigen vermogen heeft

Als u reeds als kunstenaar werkzaam bent geweest en u wilt gebruik maken van de WWIK regeling, dan dient u in het jaar voor uw WWIK uitkering aanvraag al minimaal 1200 euro te hebben verdiend, en u dient door de officiele instantie "Kunstenaars en Co" aangemerkt te worden als beroepsmatig kunstenaar.

Daarnaast geldt dat zodra u van deze uitkering gebruik maakt, dat na elke 12 maanden gekeken wordt hoe uw inkomen vordert. De eisen om het vervolg jaar ook aanspraak te hebben op een WWIK uitkering worden dan strenger, om zodoende wel u te stimuleren om uw inkomen uit kunst omhoog te laten lopen.

Kunstenaars & CO

De instantie Kunstenaars & CO voert voor de overheid onderzoeken uit naar de beroepsmatigheid van de kunstenaar. Zij kunnen u in opdracht van sociale diensten en gemeentes beoordelen of u een beroepsmatig kunstenaar bent.

Hoogte WWIK uitkering

De hoogte van het WWIK uitkeringsbedrag is afhankelijk van uw woonsituatie en uw gezinssituatie. Een alleenstaande kunstenaar ontvangt 736,97 euro, een gehuwd en samenwonende kunstenaar ontvangt 1087,61 euro per maand. Deze bruto bedragen zijn inclusief vakantiegeld.

WWIK uitkering aanvragen

Er zijn maar een paar gemeenten in Nederland waar u de WWIK uitkering kunt aanvragen. Deze aanvraag kunt u met hulp van de instantie Kunstenaars & CO doen. Zij helpen u bij het bepalen van de gemeente waar u uiteindelijk de WWIK uitkering moet aanvragen.

Zodra u een WWIK uitkering ontvangt, heeft u maximaal recht op 48 maanden uitkering, of minder zodra uw inkomen of vermogen boven bepaalde grenzen is gekomen. Mocht u na de 48 maanden nog steeds te weinig inkomen hebben, kunt u wellicht wel recht hebben op bijstand.