Wet Werk en Bijstand (WWB)

  • Heeft u geen of te weinig inkomen?
  • Kunt u hierdoor niet voorzien in uw basisbehoeftes?
  • Kunt u momenteel geen baan vinden?

Geen nood! De WWB uitkering zal uw inkomen aanvullen tot een minimum inkomen!

Lees hieronder meer over de WWBuitkering

Belangrijke bijstandsuitkering: WWB uitkering

WWB staat voor Wet Werk en Bijstand en is een vangnet voor mensen met onvoldoende inkomen. Iedere Nederlander die te weinig inkomen heeft om in zijn eigen kosten te voorzien, heeft recht op een WWB-uitkering. Deze uitkering zal uw inkomen aanvullen tot het wettelijk minimum inkomen. Net zolang totdat u weer een baan vindt!

Aanspraak hebben op uitkering WWB

Heeft u géén recht op loon uit werk, uitkeringen (AOW,WW,ZW) of andere inkomensvoorzieningen (ook alimentatie), dan kunt u aanspraak hebben op de WWB uitkering.

Aanspraak houden op WWB uitkering

Om uw WWB uitkering te behouden dient u te proberen om in uw eigen levensonderhoud te voorzien. Dit betekent dat u moet proberen om werk te vinden, om zo weer uw eigen inkomen te verzorgen en niet meer afhankelijk te zijn van een uitkering.

Lukt het niet om een baan te vinden? U kunt dan bij het UWV Werkbedrijf, de sociale dienst of bij een reintegratie bureau terecht. Zij zullen u helpen bij het vinden van een baan, of zullen u (om)scholen zodat u eerder werk zult vinden.

Hoogte WWB uitkering

De hoogte van de WWB uitkering is afhankelijk van uw woon- en werksituatie. Zo is van belang of u gehuwd bent (1239,15 per maand) of alleenstaand bent (619,58 per maand), maar ook of u in een inrichting woont (voor alleenstaanden 275,93 per maand en voor gehuwden 429,17 per maand).

Heeft u inkomen uit werk of ontvangt u alimentatie, dan worden de inkomsten hieruit gekort op uw uitkering, en zal de wwb uitkering uw inkomen aanvullen tot maximaal het sociaal minimum (minimum inkomen).

WWB uitkering aanvragen?

Het aanvragen van een uitkering voor de Wet Werk en Bijstand kunt u doen bij het UWV werkbedrijf. Hier kunt u ook terecht voor een WW-uitkering, een IOAZ uitkering of een IOW uitkering. Wilt u een bijzondere bijstand aanvragen, dient u dit te doen bij de sociale dienst bij u in de gemeente.