WW uitkering aanvragen: Uitkering uit Werkloosheidswet

Een WW uitkering is een uitgekeerd bedrag voor werkloze mensen die een arbeidsverleden hebben. De WW is een wet en werknemersverzekering ineen die ervoor zorgt dat werklozen een inkomen hebben in de periode dat ze werkzoekende zijn.

De WW wordt betaald door het UWV en wordt gefinancierd door de verplichte premies voor alle werkgevers in Nederland.

Heb ik recht op de WW uitkering?

Elke werknemer die voor een baas werkt betaalt in zijn/haar loon een bedrag aan de verplichte werknemersverzekering. Mocht het dienstverband ophouden of gedeeltelijk worden opgezegd, dan kunt u in veel situaties recht hebben op een WW uitkering:

  • U bent werknemer geweest, maar bent (niet verwijtbaar) ontslagen door uw werkgever.
  • U bent nu werkloos of werkt nu minder dan de helft ten opzichte van ervoor
  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt maar kan geen werk vinden voor de uren dat u wel kunt werken.
  • Uw baas kan uw loon niet meer betalen vanwege een dreigend faillissement

Voorwaarden voor Werkloosheidswet

Wat zijn de voorwaarden voor in aanmerking te komen voor de Werkloosheidswet uitkering?

  • U bent een werknemer, of was dat voordat u werkloos werd.
  • U heeft niet zelf ontslag genomen of bent verwijtbaar werkloos geworden
  • U bent gedeeltelijk of geheel werkloosU wilt aan het werk gaan
  • U heeft minimaal 26 weken van de 36 weken gewerkt voor het moment dat u werkloos werd
  • U bent niet ouder dan 65 jaar, gedetineerde of woonachtig in het buitenland.

Ten tijde van de uitkering zijn er ook nog een aantal verplichtingen waar u aan moet voldoen. Zo dient u wekelijks te solliciteren om aanspraak te kunnen blijven maken op de uitkering. Ook dient u genoeg inspanningen te blijven verrichten om aan een nieuwe baan te komen. Zo kan het voorkomen dat u ter beoordeling door het UWV op een gegeven moment wel MOET kiezen voor een aangeboden, wellicht minder leuke, baan.

Hoe hoog is de WW uitkering?

De hoogte van uw WW uitkering is afhankelijk van het genoten loon voor werkloosheid. Het bedraagt de eerste 2 maanden 75% van uw genoten dagloon en vanaf de 3e maand is de WW uitkering 70% van uw genoten dagloon. Het uit te keren bedrag is nooit hoger dan € 187,77 per dag.

Deze WW uitkering is net als een aantal andere uitkeringen (zoals de WAZ uitkering) inkomensafhankelijk, oftewel de uitkering kan lager uitvallen als u andere inkomsten heeft, maar kan in bepaalde gevallen ook verhoogd worden met een toeslag.