Wet Investeren in Jongeren (WIJ-uitkering)

Elke jongere tot 27 jaar die werkloos is kan in aanmerking komen voor een WIJ uitkering. Deze uitkering kun je bij de gemeente aanvragen, en krijg je alleen als je een aanbod tot scholing of werk aanvaardt.

Waarom de WIJ uitkering?

De overheid wil stimuleren dat jongeren niet in de bijstand komen en een WWB uitkering aanvragen, maar juist actief worden in de maatschappij, en daartoe aan het werk gaan of een opleiding gaan volgen.

Met deze uitkering kun je in jezelf investeren, doordat je hiermee een school afmaakt, een opleiding geniet of doordat je werkervaring opdoet. Hiermee vergroot je je kansen op een goede baan later.

Hoogte WIJ uitkering

De hoogte is erg afhankelijk van je woonomgeving, je leeftijd en je gezinssituatie. Zo krijg je als je een alleenstaande bent minder uitgekeerd dan als je een alleenstaande ouder bent. Zo krijg je ook een hogere uitkering als je een gezamenlijke huishouding met kinderen hebt, ten opzichte van een huishouding zonder kinderen. Ook eventuele toeslagen en vakantiegelden zijn hiervan afhankelijk.

In geval er gekozen wordt voor het volgen van een opleiding, kan het zijn dat het inkomen lager is dan het bijstandsniveau. Op dat moment vult de gemeente met een WIJ uitkering het inkomen aan tot de hoogte van een bijstandsuitkering.

Aanmelden voor een WIJ traject

Je kunt bij je eigen gemeente je aanmelden voor het WIJ traject. De gemeente is verplicht jou te helpen aan een baan, scholing of combinatie van deze twee mogelijkheden. Uiteraard afgestemd op jou en in samenspraak met jou. Wel geldt dat als je het aanbod niet accepteert, de gemeente jou ook geen uitkering hoeft te geven.