WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

  • Bent u (tijdelijk) niet meer in staat om te werken?
  • Kunt u helemaal niet meer werken?
  • Bent u volledig arbeidsongeschikt?

Met de WIA-uitkering kunt u dan uw inkomen aanvullen. Lees hieronder meer!

Waarom de WIA uitkering?

Een WIA uitkering is er voor mensen die duurzaam gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn en recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Men moet minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. De uitkering kan bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een aanvulling op het loon zijn.

Hoogte WIA uitkering

Bij volledige of voor minimaal 80% arbeidsongeschiktheid met gering tot geen kans op herstel, heeft u recht op 75% van het genoten dagloon (wel tot een bepaald maximum). Deze regeling voor inkomensvoorziening heet ook wel een IVA-uitkering.

Bent u minder dan 80%, maar meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan heeft u als gedeeltelijk arbeidsongeschikte recht op een WGA-uitkering. U ontvangt dan een percentage (tussen 50% en 75%) van het genoten loon. Deze WGA-uitkering is daarom ook een loongerelateerde uitkering en is een regeling voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.

Toeslag op uitkering

Mocht u met uw WIA-uitkering, tezamen met uw overige gezinsinkomen minder dan het minimum inkomen ontvangen, dan kunt u toeslag op uw WIA-uitkering aanvragen volgens de Toeslagenwet.

WIA-uitkering aanvragen

U dient de aanvraag voor een WIA uitkering te doen bij het UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen). Zowel de IVA uitkering als de WGA uitkering kunt u hier aanvragen.