De WGA uitkering is een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Deze Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten is een onderdeel van de WIA, de wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen. Onder de WIA valt ook de IVA-uitkering onder, de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsgeschikten.

Zowel de WGA als de IVA wordt door het UWV geco├Ârdineerd en regelt het inkomen voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden. Het bestaat uit de IVA uitkering voor volledig arbeidsongeschikten en de WGA uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Eigen Risico Dragers

Er zijn ook bedrijven die het risico op arbeidsongeschiktheid van haar werknemers niet via het UWV heeft verzekerd. Deze bedrijven hebben gekozen om zelf het risico hierop te dragen. Mocht het bedrijf waar u werkzaam bent (geweest) een eigenrisicodrager zijn, dan zal uw bedrijf de WIA uitkering uitvoeren.

Verplicht voor werknemers

De WIA is een verplichte verzekering. Elke werknemer die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt kan aanspraak maken op de IVA of de WGA.

Voorwaarden WGA uitkering

Net als andere uitkeringen kent ook de WGA uitkering verplichtingen voor uitkerings-gerechtigden. Als u aanspraak wilt maken op deze uitkering dient u minimaal 35% arbeidsongeschikt te zijn, maar niet meer dan 80%. Deze mate van arbeidsongeschiktheid wordt dient door het UWV zo verklaard te zijn, net als bij de IVA-uitkering.

U dient daarnaast in de wachttijd 104 weken arbeidsongeschikt te zijn geweest, al is dat in enkele gevallen korter of langer.

U bent op geen manier uitgesloten zijn van recht op een WGA uitkering. U kunt bijvoorbeeld uitgesloten zijn van een uitkering als u gedetineerde bent, in het buitenland woonachtig bent of als u 65 jaar oud wordt.

Soorten en hoogte WGA-uitkeringen

Er bestaan 3 soorten WGA-uitkeringen:

  • De loongerelateerde WGA-uitkering
  • De WGA loonaanvullingsuitkering
  • De WGA vervolguitkering

De loongerelateerde WGA-uitkering

De loongerelateerde WGA uitkering is er voor als u voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid van de 36 weken minimaal 26 weken betaald werk heeft verricht, ├│f als u voor de arbeidsongeschiktheid een WW-uitkering ontving. Als u aan deze voorwaarde voldoet heet dit ook wel het voldoen aan de referte-eis.

De hoogte van de loongerelateerde WGA uitkering is afhankelijk van uw loon op het moment dat u arbeidsongeschikt werd. Ook is de hoogte afhankelijk van wat u nu nog verdient, de kans is groter dat u nog geld verdient met werken als u een relatief laag % arbeidsongeschikt bent.

De WGA loonaanvullingsuitkering

De loonaanvullingsuitkering is er voor als u niet aan deze voorwaarden voldoet, oftewel niet aan de referte-eis voldoet, maar met werken wel minimaal 50% verdient van wat het UWV zegt dat u nog kan verdienen.

De hoogte van de loonaanvullingsuitkering is volledig gebaseerd op het loon dat u verdient.

De WGA vervolguitkering

Als laatste is daar ook de WGA vervolguitkering, deze is er als u niet genoeg werkt naast uw uitkering en ook niet aan de referte-eis voldoet. De hoogte van deze WGA uitkering is gebaseerd op het landelijk minimumloon.

Einde van uw WGA uitkering

De loongerelateerde WGA uitkering duurt maximaal 5 jaar. Als de 5 jaar voorbij is, kunt u nog wel recht hebben op een loonaanvullingsuitkering of een WGA-vervolguitkering. De loonaanvullingsuitkering en de WGA-vervolguitkering stoppen zodra u 65 wordt, waarna de AOW uitkering voorziet in uw inkomen.