Waarom WAZ uitkering

Iedere ondernemer of zelfstandige loopt risico's. Bent u zelfstandige? Dan loopt u toch ook dagelijks risico's? U denkt alleen vooruit, en gaat eigenlijk niet uit van tegenvallers! Soms kan de situatie toch erg tegenvallen, en uw toekomst valt ineens in elkaar als u arbeidsongeschikt zou worden. Toch heeft de overheid hier nog een uitkering voor, de WAZ-uitkering. U wilt als zelfstandige alsmaar vooruit gaan, maar als u dan als zelfstandige arbeidsongeschikt raakt, is er nog altijd de WAZ-uitkering.

WAZ Uitkering aanvragen

U kunt een WAZ uitkering aanvragen als u als zelfstandige arbeidsongeschikt bent geworden, WAZ staat ook wel voor Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen.

Hoogte WAZ uitkering

De hoogte van de uitkering is maximaal 70 procent van het minimumloon. Het bedrag is afhankelijk van meerdere factoren, zoals het percentage arbeidsongeschiktheid, maar ook het reeds genoten inkomen is van belang.

Als u recht heeft op de WAZ-uitkering, dan heeft u dat net zo lang totdat uw situatie verandert. Zo hebben de volgende redenen gevolgen voor het wel of niet krijgen van de WAZ uitkering:

  • U wordt 65 jaar
  • U werkt niet mee aan een beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid
  • U wordt minder dan 25% arbeidsongeschikt verklaardU bent verhuisd naar het buitenland
  • U zit een maand (of langer) in de gevangenis

Wijziging in uw werksituatie

Bent u weer wat gezonder of bent u minder procent arbeidsongeschikt verklaard, u wilt weer aan het werk of u wilt naar het buitenland?

Geef deze wijzigingen gelijk door aan het UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen. De wijziging in uw werk situatie en/of gezondheidssituatie is van belang voor (de hoogte van) uw uitkering. U dient namelijk alle veranderingen die van invloed kunnen zijn op uw uitkering direct door te geven als u uitkering als een WAZ uitkering, een WAJONG uitkering of WAO uitkering heeft.