Wao uitkering

De wao uitkering is natuurlijk de uitkering die staat voor: wat arbeids ongeschiktheid. Maar alhoewel iedereen weet waar de uitkering voor staat, is het voor veel mensen toch onduidelijk wat de uitkering voor hun specifiek betekent of eventueel kan betekenen in de toekomst.

Hoeveel is de wao uitkering? Wanneer heb je recht op de wao uitkering? Hoe lang kun je een wao uitkering krijgen? Dit soort vragen stellen veel mensen zich wel eens af over de aow.

Wanneer krijg je een wao uitkering?

De wao is een Nederlandse wet die bedoeld is voor werknemers die langdurig (chronisch) ziek of gehanicapt zijn en hierdoor niet meer of niet meer volledig in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Sinds 29 december 2005 is de wet opgevolgd door de WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De wao bestaat sinds 2005 alleen nog maar voor mensen die toen der tijd al reeds een wao uitkering ontvangen. Het is nu dus niet meer mogelijk om recht te krijgen op een wao uitkering, nu krijgen mensen dus een wia verzekering.

Hoogte van de wao uitkering

De hoogte van de wao uitkering is afhankelijk van de soort wao uitkering die je ontvangt en de mate waarin je arbeisongeschikt wordt verklaard. Verder speelt ook je leeftijd een rol. De wao uitkering bestaat uit 2 fases, de loondervingsuitkering en de vervolguitkering. Je kunt maximaal 75% van je vroegere loon uitgekeerd krijgen.

De aow Loondervingsuitkering

De loondervingsuitkering is het gedeelte van de aow die wordt gebaseerd op het dagloon. Dit is het dagloon wat je gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat je arbeidsongeschikt raakte.

De aow Vervolguitkering

Als de loondervingsuitkering is verstreken en je bent nog steeds arbeidsongeschikt, dan heb je recht op een vervolguitkering. De verviolguitkering wordt gebaseerd op je vervolgdagloon. De vervolguitkering kan doorlopen tot je 65 jaar wordt.