Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Wamil)

De Wamil uitkering is in het leven geroepen voor arbeidsongeschikte (oud-)militairen.