Toeslagenwet (TW)U vindt uw uitkering te laag?

  • U wilt extra toeslag op uw uitkering?
  • Wilt u weten op hoeveel extra toeslag u recht heeft?
  • Extra toeslag krijgen kan op basis van de Toeslagen Wet.

Wij zullen u meer vertellen over de Toeslagenwet en de bijbehorende uitkeringen.

Waarom de toeslagenwet?

De toeslagenwet is in het leven geroepen om uitkeringen aan te vullen tot het sociaal minimum, zodat de uitkeringsgerechtigde te allen tijde een sociaal minimum inkomen heeft. Heeft u een te hoog inkomen, dan heeft u geen recht op een toeslag.

Voor wie is de TW-uitkering

De TW-uitkering is er voor mensen die een laag inkomen hebben, onder het minimumloon, en die recht hebben op een van de volgende uitkeringen:

Mocht u van uw werkgever minder dan 70% van uw loon ontvangen en u zit in uw tweede ziektejaar, dan is het mogelijk om ook een toeslag te ontvangen.

Hoogte toeslag

De hoogte van uw toeslag wordt berekend door te kijken naar uw inkomen en naar het zogeheten normbedrag. Alles wat u minder aan inkomen heeft ten opzichte van het normbedrag, kan met een toeslag aangevuld worden.

Het normbedrag bedraagt voor alleenstaanden (>23 jaar) 49,54 euro per dag, voor alleenstaande ouders 61,59 euro per dag en voor samenwonenden 65,10 euro per dag. Hiernaast geldt ook een vakantietoeslag. Deze is 8% van de toeslag.

Bij uw inkomen wordt uw loon (en dan van uw partner) en alle genoten uitkeringen meegerekend. Vermogen wordt niet meegerekend.

De toeslag kan nooit een groter bedrag aanvullen dan uw oude inkomen uit arbeid.

TW uitkering aanvragen

U kunt de toeslag op uw uitkering aanvragen bij het UWV, het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Dit kunt u gelijk doen met de aanvraag van uw uitkering, zoals uw WW-uitkering (UWV werkbedrijf), ZW-uitkering, WIA uitkering of WAJONG uitkering.