Tegemoetkoming Ouders Gehandicapte kinderen (TOG-uitkering)

Elke ouder of verzorger van een gehandicapt kind heeft recht op een TOG-uitkering. Uiteraard zitten hier een aantal voorwaarden aan vast. Zo dient het kind bij u thuis te wonen, en dient het kind een verstandelijke of lichamelijke handicap te hebben.

Als het huishouden bestaat uit een alleenverdiener en een ouder met een laag inkomen, kan het zijn dat u recht heeft op een extra tegemoetkoming als aanvulling op uw TOG uitkering.

Voorwaarden

Om de TOG uitkering uitgekeerd te krijgen, dient er aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

  • Uw kind woont bij u thuis
  • Uw kind heeft een AWBZ indicatie (Meer dan 10 uur zorg behoevend)
  • Uw kind is jonger dan 18, maar ouder dan 3 jaar
  • U bent werkzaam in Nederland
  • U ontvangt geen ander geld of uitkering voor verzorging van uw kind

Hoogte TOG uitkering

De TOG uitkering is per juli 2010 € 211,45 per kwartaal. Hierover hoeft geen belasting te worden betaald, en heeft deze uitkering ook geen gevolgen voor de kinderbijslag.

Aanvragen TOG uitkering

Een aanvraag voor een TOG uitkering dient u te doen bij de Sociale Verzekeringsbank. Het aanvraagformulier voor deze uitkering kunt u ook daar aanvragen. De SVB is gevestigd in Roermond.