Privacy Statement / Privacy Policy / Privacy Beleid

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 18 februari 2016.

Hieronder staat het Privacy Statement vermeld van de website www.werk-inkomen.com, hierna te noemen "Site".

Uw persoonsgegevens, waaronder begrepen uw e-mailadressen, alsmede alle andere gegevens, die Site via deze website ontvangt, worden worden door Site verwerkt voor de eigen administratie, eigen managementinformatie en eigen product- en dienstontwikkeling. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Site derden inschakelen. Site gaat ervan uit dat de gegevens die u aanlevert juist zijn en stelt u in staat om deze in te zien en te corrigeren waar nodig.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

In artikel 8 Wbp staan zes gronden waarop een gegevensverstrekking gebaseerd kan zijn. Dat zijn de toestemming, de overeenkomst, de wettelijke verplichting, een vitaal belang van de betrokkene, de uitvoering van een publiekrechtelijke taak en het gerechtvaardigd belang. Een verstrekking aan bijvoorbeeld politie en/of justitie moet terug te voeren te zijn op één van de zes gronden.

Om te voorkomen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren kunnen via de site van Site zogenaamde cookies op uw computer worden geplaatst. In de meeste gevallen kunt u cookies op uw computer weren door uw eigen browser-instellingen aan te passen. Als u cookies weert, bestaat de kans dat de website van Site niet optimaal functioneert.

Als u van mening bent dat Site zelf handelt in strijd met dit Privacy Statement of met andere wet- en regelgeving dan verzoekt Site u contact met Site op te nemen via de website www.werk-inkomen.com.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Site behoudt zich het recht voor haar privacy beleid en haar cookiebeleid aan te passen. Site adviseert derhalve om dan ook deze pagina regelmatig te bekijken, om zodoende eventuele doorgevoerde veranderingen in het privacy beleid gelezen te hebben.