Inkomensregeling voor oudere werklozen (IOW)

  • Heeft u recht op een IOW uitkering?
  • Bent u werkloos en ouder dan 60 jaar?

Wellicht heeft u recht op een IOW uitkering. Lees hieronder verder!

IOW uitkering voor oudere werklozen

De IOW uitkering is een tijdelijke uitkering en is een vervolg op de WW-uitkering voor oudere (>60 jaar) werkloze werknemers. Deze werkloze werknemer dient wel te voldoen aan de volgende voorwaarden. De werkloze werknemer :

  • dient (langer dan 3 maanden) recht (te) hebben op een WW-uitkering
  • is 60 jaar of ouder
  • is tussen oktober 2006 en juli 2011 werkloos geworden,

Hoogte IOW uitkering

De IOW uitkering kan oplopen tot maximaal 70% van het minimumloon. Het inkomen van de partner en het totale vermogen staat los van deze uitkering. Mocht de uitkeringsgerechtigde zelf inkomen hebben, wordt dit wel in mindering gebracht op de hoogte van de IOW-uitkering.

Deze regeling voor een IOW uitkering is maar van tijdelijke aard, om te zorgen dat ouderen na afloop van hun WW uitkering nog wel een minimum inkomen ontvangen.