Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ)Zelfstandig geweest?

  • Heeft u een eigen bedrijf gehad of een beroep zelfstandig uitgeoefend?
  • Is uw inkomen inmiddels lager dan het sociaal minimum inkomen?
  • Bent u inmiddels ouder dan 55 jaar?

U kunt dan recht hebben op een IOAZ uitkering, lees hieronder meer!

Waarom de IOAZ uitkering

De IOAZ uitkering is een aanvulling op het inkomen van ouderen die gestopt zijn als zelfstandigen, tot het sociaal minimum inkomen (bijstandsniveau). Deze IOAZ uitkering is te verkrijgen voor de oud zelfstandige totdat hij/zij 65 wordt.

Recht hebben op een IOAZ uitkering

Niet iedere oud-zelfstandige heeft recht op het IOAZ. Wilt u wel voor een IOAZ in aanmerking komen, dan dient u:

  • minimaal 3 jaar uw bedrijf te hebben gehad en 7 jaar daarvoor in loondienst te zijn geweest OF minimaal 10 jaar uw bedrijf te hebben gehad.
  • minimaal 1225 uur per jaar in uw eigen bedrijf te hebben gewerkt (ongeveer 24 uur per week)
  • een 55 jaar of oudere zelfstandige te zijn, en noodgedwongen uw eigen bedrijf beeindigd te moeten hebben, vanwege lage inkomsten die onder het minimuminkomen voor zelfstandigen ligt (20.937,- euro)
  • over de afgelopen 3 jaar een gemiddeld jaarinkomen van lager dan 19.792 euro te hebben gehad, en geen hoger inkomen dan 20.937,- euro te verwachten.
  • eind 2005 een IOAZ uitkering te hebben ontvangen, maar nu volgens de ToeslagenWet geen recht meer hebben op een toeslag.

Uitkeren IOAZ bedrag

U ontvangt de uitkering zodra het bedrijf gestaakt is. De IOAZ utikering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Mocht u eigen vermogen hebben, blijft dit tot een bedrag van 120.408 euro buiten beschouwing. Mocht u meer eigen vermogen hebben, dan wordt 4% van dit extra vermogen als inkomsten beschouwd, en afgetrokken van uw IOAZ uitkering.

Aanvragen IOAZ uitkering

U dient naar een vestiging van het UWV Werkbedrijf in uw eigen gemeente te gaan. Als u gehuwd of samenwonend bent, dient u samen met uw partner te gaan naar het UWV. Vervolgens kunt u hier deze IOAZ uitkering aanvragen, nog vóórdat u uw bedrijf beeindigt. Na de aanvraag dient u binnen anderhalf jaar met het bedrijf te stoppen en zult u uw uitkering ontvangen.

Hoogte IOAZ uitkering

Een alleenstaande van 23 jaar of ouder ontvangt 1163,67 euro per maand, inclusief vakantietoeslag van 8%. Bent u ouder dan 21 jaar en alleenstaand, dan ontvangt u 1462,91 euro per maand (inclusief vakantietoeslag). Ben u ten slotte gehuwd of samenwonend dan ontvangt u 1513,- euro per maand, inclusief de vakantietoeslag van 8 procent.