Inkomensvoorziening Oudere en (gedeeltelijk) Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW)

Loopt uw WW uitkering af? U heeft geen recht meer op WW, maar wil wel kunnen rondkomen? Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt?

Dit kunnen allemaal redenen zijn om recht te hebben op deze uitkering, lees hieronder meer over de IOAW uitkering!

Waarom de IOAW uitkering?

De IOAW uitkering is een vervolg op de WW uitkering. Het is een uitkering voor werkloze werknemers (ouder dan 50 jaar) die geen recht meer hebben op de WW uitkering. De IOAW uitkering vult het inkomen van de werkloze en diens partner aan tot het sociaal minimum inkomen, oftewel tot bijstandsniveau.

Voor wie is de IOAW?

  • Werklozen die werkloos zijn geworden toen zij 50 jaar waren en minimaal 3 maanden recht hebben gehad op een WW-uitkering, en daadwerkelijk ook ontvangen hebben.
  • Werklozen die een WGA-uitkering hebben genoten en bij een uitkering minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard.
  • Gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een partner die geen recht meer hebben op een toeslag volgens de ToeslagenWet.

Hoogte IOAW uitkering

De IOAW uitkering vult het inkomen van de werkloze en partner aan tot het bijstandsniveau, zonder te kijken naar eigen vermogen (spaargeld, eigen huis, auto, etc). De hoogte is dus afhankelijk van het genoten inkomen en is bruto dus maximaal:

  • voor alleenstaanden van 21 jaar 767,97 euro per maand, inclusief 8% vakantietoeslag.
  • voor alleenstaanden van 22 jaar 909,83 euro per maand, inclusief 8% vakantietoeslag.
  • voor alleenstaanden van 23 jaar of ouder 1163,67 euro per maand, inclusief 8% vakantietoeslag
  • voor samenwonenden (beiden >21 jaar) 1513,- euro per maand, inclusief vakantietoeslag.

Aanvragen IOAW

U kunt de IOAW uitkering aanvragen bij het UWV werkbedrijf. Hier kunt u ook terecht voor andere uitkeringen zoals bijvoorbeeld een WW-uitkering. Het UWV zal geen oordeel over uw IOAW uitkerings aanvraag vellen, dit doet de sociale dienst van uw gemeente. Na hun beslissing zullen ze u berichten over hoe verder.