Centrum Werk en Inkomen

Het Centrum werk en inkomen is de oude naam voor het huidige UWV Werkbedrijf. Deze afdeling van het UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen, ontvangt aanvragen voor onder andere de volgende uitkeringen:

Ontslagvergunningen

Het UWV WERK bedrijf (oude CWI) verleent ontslagvergunningen voor bedrijven, maar geeft ook arbeidsrechtelijke informatie aan werkgevers en werknemers. U kunt dus altijd hier terecht in geval van vragen over arbeidsrecht of ontslagrecht. Ook dienen bedrijven hier een ontslagvergunning aan te vragen als ze u willen ontslaan om bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen.

Werkzoekende?

Het oude CWI (nu dus UWV WERK bedrijf) helpt iedereen om werk te krijgen. Mocht het niet lukken, bijvoorbeeld vanwege arbeidsongeschiktheid, dan kunt u gelijk hier terecht om een uitkering aan te vragen. Het daadwerkelijke verwerken van uw uitkeringsaanvraag, alsmede eventuele toekenning, controle en betaling van uw uitkering wordt gedaan door andere afdelingen van het UWV. Wel werkt het UWV WERKbedrijf nauw samen met deze afdelingen, evenals met de Gemeentelijke Sociale Dienst en de Sociale Verzekeringsbank.