Bijstandsuitkering en Leefloon

De bijstandsuitkering is een van de uitkeringen die mensen in Nederland kunnen krijgen. Deze uitkering is er in Nederland voor mensen die werk aan het zoeken zijn en die zelf niet in hun eigen bestaan kunnen voorzien. De bijstandsuitkering is er voor mensen die geen aanspraak kunnen maken op voorliggende voorzieningen zoals de aow, de ww en de wao.

In Belgiƫ is er ook een bijstandsuitkering, alleen in Belgiƫ heet deze uitkering leefloon.

Sinds 1 januari 2004 wordt de bijstand geregeld door de wet werk en bijstand. Hiervoor werd de bijstandsuitkering geregeld door de algemene bijstandswet.

Bijstandsuitkering; op hoeveel bijstand heb je recht?

De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van de bijstandsnormen. Deze normen worden 2 keer per jaar vastgesteld. Daarnaast is de bijstandsuitkering ook afhankelijk van je inkomsten. Je inkomsten worden dan met de bijstandsuitkering aangevuld tot het normbedrag voor u geldt. Uiteindelijk is het de gemeente die de hoogte van de uitering bepaald. De gemeente kan ook besluiten het uiteindelijke normbedrag te verlagen, maar het is ook mogelijk toeslagen te geven of een deel van de uitkering in natura te betalen.

Woonsituatie ook bepalend voor de hoogte van de uitkering

Naast de uitkeringsnormen is ook je woonsituatie van invloed op je uitkering. Als je bijvoorbeeld alleenstaand bent dan krijg je een hoger % van het minimumloon als je een kind hebt. Ben je alleenstaand en heb je geen kinderen, dan krijg je een minder hoog bedrag.

Wanneer heb je recht op een bijstandsuitkering?

Om recht te krijgen op een bijstandsuitkering moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien.
  • U kunt geen beroep meer doen op een andere uitkering.
  • U bent niet gedetineerd.
  • Uw eigen vermogen komt niet boven een bepaald bedrag uit.