Algemene Ouderdoms Wet (AOW)

De AOW-uitkering is een pensioenvoorziening voor mensen van 65 jaar en ouder. Iedereen die in Nederland woont en tussen 15 en 65 jaar is, is verzekerd voor de AOW en krijgt zodra men 65 wordt, een AOW-uitkering.

De AOW kent ook een partnertoeslag voor AOW-uitkering gerechtigden met een partner jonger dan 65 die weinig of geen inkomen heeft.

Hoogte AOW uitkering

De AOW uitkering wordt iedere maand aan het einde van de maand uitgekeerd, en de hoogte van dit uitkeringsbedrag is afhankelijk van:

  • de woonsituatie van de AOW-gerechtigde
  • hoeveel jaar de AOW-gerechtigde verzekerd is voor de AOW (standaard 50 jaar verzekerd, in geval van immigratie of emigratie per jaar 2% minder AOW-uitkering)

Alleenstaanden ontvangen aan AOW-uitkering 1022,85 euro per maand, exclusief een vakantietoeslag van 56,93 euro. Heeft u een kind onder de 18 jaar, dan ontvangt u 1295,62 euro, exclusief 73,18 euro vakantietoeslag.

Ben u gehuwd of samenwonend, dan ontvangt u maandelijks aan AOW-uitkering 701,49 euro en vakantietoeslag van 40,66 euro. Heeft u recht op partnertoeslag en verdient uw partner minder dan 1259,40 bruto per maand, krijgt u 1402,98 euro aan AOW-uitkering en 81,32 euro aan vakantietoeslag.

Naast deze AOW-bedragen heeft iedere AOW-gerechtigde recht op een tegemoetkoming van 411,12 euro per jaar.

Partnertoeslag

U krijgt partnertoeslag als uw partner nog geen 65 is, en ook geen tot weinig inkomen geniet. Uw partner mag maximaal 1259,40 euro bruto per maand verdienen, anders heeft u geen recht op partnertoeslag. Het inkomen van uw partner waar naar gekeken wordt, bestaat naast het genoten loon ook uit uitkeringen of VUT-bedragen.

Deze regeling voor partnertoeslag bestond nog tot 2015, hierna is deze regeling afgeschaft.

AOW uitkering aanvragen

Het aanvragen van een AOW-uitkering kan door het aanvraagformulier voor AOW-uitkeringen in te vullen en op te sturen naar de Sociale Verzekeringsbank. Deze SVB stuurt u automatisch hiervoor een bericht, zes maanden voordat u 65 jaar wordt.