Algemene Nabestaanden Wet (ANW)

De nabestaandenuitkering is er voor de partner en (wees)kinderen van degene die komt te overlijden. Het overlijden van een naaste zorgt namelijk vaak voor financiële consequenties voor de nabestaanden, en hierom is er de ANW-uitkering om dit (deels) op te vangen.

Hoogte ANW-uitkering

De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van het inkomen. Andere genoten uitkeringen worden volledig van de ANW-uitkering afgetrokken. Heeft u bijvoorbeeld een WAO-, WIA- of WW-uitkering, wordt dit uitkerings-bedrag geheel van de ANW-uitkering afgetrokken. Heeft u echter inkomen uit arbeid (loon, VUT, pensioen, etc), dan wordt er maar een deel van deze inkomsten afgetrokken van de ANW-uitkering. De hoogte van deze aftrekpost bedraagt 50% van het minimumloon, plus 1/3e deel van uw inkomen boven dit bedrag.

De nabestaandenuitkering bedraagt 1094,74 euro per maand, exclusief 68,64 euro vakantietoeslag. Daarnaast kan het zijn dat u naast de ANW-uitkering ook recht heeft op een aanvulling van deze uitkering van 201,36 per jaar (tegemoetkoming).

Voorwaarden ANW uitkering

 • U komt in aanmerking voor de ANW uitkering als:
 • de nabestaande jonger dan 65 is
 • de partner verzekerd was voor de ANW (doorgaans iedere Nederlander)
 • de nabestaande voldoet aan één van de volgende drie voorwaarden.
 • De nabestaande is voor 1950 is geboren
 • De nabestaande verzorgt kinderen van 17 jaar of jonger
 • De nabestaande is arbeidsongeschikt (minimaal 45%).

Halfwezenuitkering en wezenuitkering

Een wezenuitkering wordt uitgekeerd aan een kind die beide ouders verloren heeft. Daarbij gelden ook de voorwaarden:

 • Wezenuitkering wordt tot 16 jarige leeftijd uitgekeerd.
 • In geval van invaliditeit wordt de wezenuitkering tot 18 jaar uitgekeerd.
 • In geval van een studerend kind, wordt de wezenuitkering tot 21 jaar uitgekeerd.

De hoogte van de wezenuitkering is :

 • voor wezen tot 10 jaar 350,32 per maand, exclusief 21,96 euro vakantietoeslag
 • voor wezen van 10 tot 16 jaar 525,48 per maand, exclusief 32,95 euro vakantietoeslag
 • voor wezen van 16 tot 21 jaar 700,63 per maand, exclusief 43,93 euro vakantietoeslag

De verzorgers van een kind waarvan één ouder is overleden hebben recht op een halfwezenuitkering. De halfwezenuitkering bedraagt 248,28 euro per maand, exclusief 19,60 vakantietoeslag.

ANW-uitkering aanvragen

Indien een naaste van u overlijdt en u in aanmerking komt voor een ANW-uitkering, krijgt u vanzelf een brief over de nabestaandenuitkering van de Sociale Verzekerings Bank. U kunt vervolgens bij het SVB deze ANW-uitkering aanvragen.