Algemene Kinderbijslag Wet (AKW)

AKW-uitkering is een tegemoetkoming in de kosten die ouders maken bij de opvoeding en verzorging van kinderen tot 18 jaar.

Voor wie is de AKW?

De AKW uitkering is er voor ouders van kinderen tot 18 jaar. De leeftijd van het kind speelt mee bij de hoogte van de AKW-uitkering, en bij kinderen van voor 1995 is ook de grootte van het gezin bepalend voor de hoogte van de uitkering.

Voorwaarden AKW

De hoogte van de uitkering is mede afhankelijk van :

 • Woont het kind thuis of buiten huis (uitwonend)?
 • Heeft het kind inkomsten uit arbeid?
 • Wat is de onderhoudsbijdrage?

Mede van bovenstaande voorwaarden wordt bepaald of een kind voor één of twee kinderbijslagkinderen wordt geteld, en zo ook de hoogte van de AKW-uitkering.

Hoogte kinderbijslag

De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de geboortedatum van de kinderen. Is uw kind geboren na 1994, dus in 1995 of later, dan gelden de volgende voorwaarden voor de hoogte van de kinderbijslag:

 • Per kind van van 0 t/m 5 jaar is de kinderbijslag 194,99 euro per kwartaal.
 • Per kind van 6 t/m 11 jaar is de kinderbijslag 236,77 euro per kwartaal.
 • Per kind van 12 t/m 17 jaar is de kinderbijslag 278,55 euro per kwartaal.

Is uw kind geboren voor 1995 (en dus niet ouder dan 17 jaar), dan geldt hetvolgende voor de hoogte van de kinderbijslag:

 • Per kind in een gezin van 1 kind is de kinderbijslag 278,55 euro per kwartaal.
 • Per kind in een gezin van 2 kinderen is de kinderbijslag 313,25 euro per kwartaal.
 • Per kind in een gezin van 3 kinderen is de kinderbijslag 324,81 euro per kwartaal.
 • Per kind in een gezin van 4 kinderen is de kinderbijslag 350,23 euro per kwartaal.
 • Per kind in een gezin van 5 kinderen is de kinderbijslag 365,47 euro per kwartaal.
 • Per kind in een gezin van 6 kinderen is de kinderbijslag 375,64 euro per kwartaal.
 • Per kind in een gezin van 7 kinderen is de kinderbijslag 382,90 euro per kwartaal.
 • Per kind in een gezin van 8 kinderen is de kinderbijslag 396,22 euro per kwartaal.
 • Per kind in een gezin van 9 kinderen is de kinderbijslag 406,57 euro per kwartaal.
 • Per kind in een gezin van 10 kinderen is de kinderbijslag 414,85 euro per kwartaal.

Aanvragen AKW uitkering

U krijgt een aanvraagformulier voor de kinderbijslag automatisch van de SVB thuisgestuurd. De SVB, de Sociale Verzekerings Bank, krijgt de gegevens van de ouders en van de baby automatisch opgestuurd door de gemeente waar u aangifte van geboorte van uw kind doet. Mocht u niks ontvangen hebben, of bent u zojuist met uw gezin naar Nederland verhuisd, dan kunt u ook zelf een aanvraagformulier voor de AKW uitkering bij het SVB opvragen.