Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

AIO-uitkering is een aanvulling op de AOW-uitkering, tot een maximum van het sociaal minimum. U mag niet teveel inkomen of vermogen hebben, anders kunt u in uw eigen levensbehoefte voorzien.

Voorwaarden AIO

  • U dient 65 jaar of ouder te zijn
  • U dient rechtmatig in Nederland te wonen
  • U heeft niet genoeg inkomen of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien

Maximum uitkering is het sociaal minimum aan AOW-bedragen

Voor wie is de AIO?

De AIO-uitkering kan aangevraagd worden als u 65 jaar of ouder bent. U heeft geen of een onvolledige AOW-uitkering, en heeft te weinig inkomen of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien.

Stel dat u momenteel te veel eigen vermogen heeft (De grens ligt bij meer dan 5480 euro voor alleenstaanden, of 10.960 euro voor tweepersoons-huishoudens), heeft u op dit moment geen recht op de AIO-uitkering. Doordat u weinig of geen inkomen heeft, zal uw vermogen dalen. Komt uw vermogen vervolgens onder de grens, komt u wel weer in aanmerking voor de AIO-uitkering.

Waar kunt u de AIO-uitkering aanvragen?

U krijgt rond uw 65e verjaardag een brief van de SVB, zij berekenen hoeveel AOW u krijgt. Mocht hieruit blijken dat u te weinig inkomen heeft, sturen zij u een brief over de AIO-uitkering. U kunt hiermee bekijken of u recht hebt op een AIO-uitkering, en kunt deze AIO-uitkering vervolgens aanvragen bij het SVB.